Контакти

Производствената база:

кв. Промишлена зона, ул. Никола Вапцаров № 18, 3000 Враца, България

Телефон:

+359 884 274 057

Централен офис:

кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев 26, вход Г, ет. 4, офис 20, 1510 София, България

Телефон:

+359 (2) 988 3537