ЛОМИНИ ООД е вече член на „Аутомотив Клъстер България“

ЛОМИНИ ООД е вече член на „Аутомотив Клъстер България“

ЛОМИНИ ООД е вече член на неправителствената организацията „Аутомотив Клъстер България“.

Сдружението представлява интересите на производителите на автомобили, доставчици и организации, предоставящи услуги за автомобилната индустрия.

Повече информация за организацията и нейната дейност може да намерите на официалната й странцица: http://automotive.bg/BG/		

Share this post