ЛОМИНИ ООД откри производствена база в гр.Враца

ЛОМИНИ ООД откри производствена база в гр.Враца

На 17.01.2018 се състоя откриването на производствена база на фирма ЛОМИНИ ООД в гр.Враца.  Откриването на цеха е част от  проекта за: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Производствената база е оборудвана с високопрецизни машини за изработване на инструментална екипировка и отговорни детайли.

На официалното откриване на производствената база присъстваха кметът Калин Каменов, заместник-кметът Мария Попова, управителят и собственик на фирмата Христо Стоянов, търговският директор Стоян Стоянов, партньори, служители и работници.


Share this post